Specialvirke AB – ett företag som står på flera ben


Huvudverksamheten är handel med virke och transport på järnväg, vi utför transportuppdrag åt kunder och leverantörer och vi arbetar med specialsortiment av alla trädslag.

Vi arbetar för att leverantörer av virkesråvara ska möjlighet att, både genom sortimentsval och bra logistiklösningar, hitta det mest attraktiva valet för sin virkesleverans och för att kunderna, förädlarna, ska få tillgång till en så rätt anpassad råvara som möjligt, rätt volym och i rätt takt.

Genom samarbete med tågoperatörer och andra företag som arbetar med andra logistikupplägg vill vi skapa den bästa logistiklösningen för den råvara vi transporterar.

Specialvirke AB – Vi kan virke, tåg och specialsortiment!

Välkomna!

Anders Carlsson

Copyright © Specialvirke AB 2018