Våra sortiment


Specialsortiment

Aktuella sortiment 2015

Vänerblock – mer info >>>

Stamblock av tall – mer info >>>

Stamblock av gran – mer info >>>

Barrtimmer av ”udda” barrträdslag

Stolpar – mer info >>>

Lövtimmer av samtliga lövträdslag – mer info >>>

Lövkubb

Tändsticksvirke – mer info >>>

Ta kontakt med Anders för ytterligare information om sortimentsbestämmelser, mått och priser.

 

Timmer och Klentimmer/Sågkubb samt Massaved

Ta kontakt med Anders för mer information angående priser och sortimentsbestämmelser för respektive sortiment.

 

Kontaktperson
Anders Carlsson, Specialvirke AB. © Sven Persson / swelo.seAnders Carlsson
0451-849 00
070-537 45 90

anders@specialvirke.se

Copyright © Specialvirke AB 2018