Historia


Specialvirke Värmland AB startades 1993 av Bengt Bjurbäck, med 25 års erfarenhet av skogs- och virkesbranschen hade det byggts upp ett genuint intresse för virkesmätnings- och sortimentsfrågor.

Specialvirke AB byggde upp långsiktiga och nära relationer med kunder och leverantörer och följde utvecklingen av kvalitets- och dimensionskrav från sågverk och industri.

En god kundanpassning av råvaran var och är grunden för en lönsam och utvecklingsbar skogsindustri.

Lönsamheten i skogsbruket beror i hög grad på vilket virkesvärde som kan nås i avverkningarna (högsta möjliga bruttovärde) och därför är kunskapen om specialsortiment mycket viktig. Denna kunskap har förmedlats till kunder och leverantörer genom åren och det har skapats relationer som har blivit stommen i Specialvirkes verksamhet.

Efter Gudrun-stormen 2005 var det dags att bredda verksamheten. Många av Specialvirkes kontakter löste sina respektive problem, uppstådda av Stormen, med hjälp av Specialvirke AB!

Genom uppbyggnad av nya och kloka logistiska lösningar på järnväg kunde virke transporteras från stormområdet till kunder norrut och detta blev starten på ett framgångskoncept.

Tågen blev och är motorn i Specialvirkes verksamhet. Att Specialvirke skaffade sig sådan kunskap om hur man transporterar virke med tåg har skapat möjligheter för många att sälja och köpa rundvirke av olika sortiment till och från platser som inte hade varit möjligt annars.

Kunskapen som byggdes upp under åren efter Gudrun-stormen bär ännu företaget Specialvirke AB, vi skaffar oss ny och mer kunskap och vi står inför nya utmaningar hela tiden som vi tar oss an med iver och förväntan.

Den 1 september 2012 tog Anders Carlsson över Specialvirke AB.

Vi har för avsikt att fortsätta verksamheten som Bengt och Janne har byggt upp och utveckla den så att våra samarbetspartners blir både fler och nöjdare!

Anders

Copyright © Specialvirke AB 2018