Vad vi gör


Specialvirke AB är ett företag som står på flera ben

  • Vi bedriver handel med specialsortiment av samtliga trädslag. Syftet är att bistå skogsnäringen med möjligheter till försäljning och köp av kundanpassad virkesråvara för bästa möjliga lönsamhet.
  • Vi bedriver handel med och arbetar med logistiklösningar för rundvirke av alla sortiment. Tåglogistik är basen i denna verksamhet och detta är Specialvirkes viktigaste kompetensområde.

Avsikten är att skapa möjlighet för skogsbruket att hitta den avsättning som passar bäst för virke av olika sortiment samt att se till att sågverk och annan industri får möjlighet att få tillgång till detta virke.

  • Vi utför transportuppdrag åt leverantörer och kunder med tåg för att skapa ytterligare möjligheter till ovanstående.
  • Vi arbetar tillsammans med andra virkeshandels- och logistikföretag för att hitta flera och anpassade logistiklösningar för rundvirke och flis.
  • Specialvirke arbetar med utveckling av och med olika skogliga logistiksystem och är inblandade i utveckling av virkeshanterings- och märkningsmetoder för timmer och andra sortiment.
Copyright © Specialvirke AB 2018